RC Rally Brno

translate to english

Plné znění pravidel RC Rally Brno pro rok 2017

Poslední změna 12.02. 2017

1. Šampionát

Šampionát Rally Brno je otevřenou soutěží pro jezdce z celé ČR i zahraničí. Účast je podmíněna splněním technických parametrů soutěžního vozu a dalšími předpisy popsanými v těchto pravidlech.

Sezóna má zpravidla 8 závodů započítávaných do celkového hodnocení. Závody se jezdí v různých lokalitách s různým charakterem povrchů.

1.1. Kalendář

Před začátkem sezóny je stanoven kalendář s termíny závodů šampionátu. Pořadatel šampionátu si vyhrazuje právo změny termínů nebo místa konání. V případě nepřízně počasí nebo jiných závažných okolností si pořadatel vyhrazuje právo na přesun závodu na jiný termín nebo zrušení závodu bez náhrady.

1.2. Závody

Informace o závodech je zveřejněna, nejpozději 10 dnů před startem a obsahuje následující informace:

* Logo závodu
* Kontakt na ředitele závodu
* Datum a místo konání, odkaz na mapu, dostupnost 230V, WC, občerstvení apod.
* Cenu startovného
* Časový rozpis prezentace, přejímky vozů, oficiálního startu atd.
* Počet rychlostních zkoušek, dále jen RZ, případně rozpis RZ a povolených servisů Kapacita startovního pole je omezena na 45 startujících jezdců / závod (pokud v propozicích není uvedeno jinak). Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozvrhu / zrušení závodu z důsledku nenadálých událostí. O těchto změnách bude informovat soutěžící prostřednictvím emailu nebo telefonu a to nejpozději v předvečer závodu. V případě zrušení nenese žádnou odpovědnost za souvislosti s tím plynoucí.

1.3. Jezdci a týmy

Šampionát je určen pro všechny jezdce, bez rozdílu věku a pohlaví.

1.4. Jezdci bez licence

Startovné je 250 Kč / 200 Kč pro kategorii Junior. U vícedenních akcí je cena individuální)

1.5. Jezdci s licencí

Licence umožňuje start na všech závodech šampionátu Rally Brno s právem využití několika výhod. Licence je nutná pro týmové jezdce. Licence NENÍ podmínkou pro účast v šampionátu ani zisk bodů.

Cena licence na sezónu - 300 Kč

Startovné je 200 Kč / 150 Kč pro kategorii Junior.U vícedenních akcí je cena individuální) Jezdec má rezervaci místa ve startovní listině do pondělí 20:00 před daným závodem

1.6. Týmy

Do šampionátu se mohou přihlásit týmy, které stejně jako jednotlivci sbírají body do celkového hodnocení sezóny. Tým musí mít 2 nebo 3 jezdce s jezdeckou licencí. Členy týmu nelze v průběhu sezóny měnit.

* Cena licence pro jeden tým na sezónu - 300 Kč
* Název týmu musí být unikátní a není možné ho během sezony měnit!
* Jezdci v týmu musí mít karoserii shodné značky - Ford, Citroen, Škoda apod. ve shodném barevném provedení. Povoleny jsou drobné barevné odchylky. Nejasné případy schvaluje pořadatel šampionátu. Karoserie lze během sezóny změnit, nejpozději však 7 dnů před startem do závodu. Je nutné doložit veškeré informace týkající se změny.
* Design karoserie musí být originální a nesmí se shodovat s designem karoserie jiného týmu.
* Body v závodě získává jeden nebo dva týmoví jezdci. Pokud startují tři jezdci v týmu, musí před závodem, při prezentaci nahlásit dva, kteří budou bodovat.
* Pokud jezdci nechtějí sbírat týmové body, mohou použít jinou karoserii, než kterou registrovali na začátku sezóny. Nebodují však v daném závodu za tým!

Pozor, design vozu jezdce startujícího v šampionátu se nesmí shodovat s barevným provedením některého z registrovaných týmů. V opačném případě bude jeho karoserie před startem do soutěže označena černým nebo bílým křížem na střeše vozu.

1.7. Registrace jezdců s licencí a týmů do šampionátu

Registraci je vhodné provést před začátkem sezóny, v pořadatelem stanoveném termínu, prostřednictvím emailu odeslaného na info@rallybrno.cz . Registraci jezdců a týmů lze provést jedním emailem. Obsah je následující:

Předmět zprávy: Registrace jezdce(ů) s licencí / týmu
Obsah zprávy:
Jezdec č.1 / týmová 1 : Jméno, karoserie, podvozek
Jezdec č.2 / týmová 2 : Jméno, karoserie, podvozek
Jezdec č.3 / týmová 3 : Jméno, karoserie, podvozek
Informace o týmu (pouze pokud registrujete i tým)
Název týmu: Subaru Racing
Logo týmu: Obrázek min. 300x300pix nebo křivky
Typ karoserie: Subaru Impreza WRC (přesné označení karoserie, informace Subaru nestačí!)
Foto soutěžního vozu: obrázek v týmovém barevném provedení (min. 300x300pix). Pokud se vozy jezdců graficky odlišují, je nutné dodat všechny varianty.


Potvrzuji souhlas s pravidly registrace licencí jezdců a týmů a cenu licence uhradím nejpozději před následujícím závodem.

1.8. Soutěžní kategorie

V průběhu šampionátu sbírají jezdci body do celkového pořadí a do kategorií, do kterých se pro daný závod přihlásili. Jezdec se musí na závod přihlásit prostřednictvím formuláře na webu šampionátu a pravdivě vyplnit všechny údaje. Po uzávěrce přihlášek již nelze údaje měnit.

Aktuální kategorie:
* Celkové pořadí – všichni jezdci bez ohledu na věk, karoserii a pohon náprav(y)
* Dvoukolky (2WD) - poháněná pouze jedna, přední nebo zadní náprava, a to podle skutečné předlohy použité karoserie. Vzhledem k omezené dostupnosti karoserií je povoleno použití rozšířené WRC, S2000 nebo R5 karoserie.
* Historik – karoserie reálného rally vozu do roku 1996 a pneumatiky pouze typu XT od VR tyres. Pouze a jen bez úprav!!!
* Pirelli cup - karoserie reálného rally vozu od roku 1996 a pneumatiky pouze typu Pirelli. Pouze a jen bez úprav!!!
* Týmy – tým musí mít 2 nebo 3 stálé jezdce, kteří bodují v šampionátu (viz. Týmy) Věkové kategorie

Do věkových kategorií jsou jezdci přihlášeni automaticky, na základě data narození uvedeného v přihlášce. Pozor, u těchto kategorií je rozhodující věk k 1. lednu 2017! Věkové kategorie lze libovolně kombinovat s jinými kategoriemi.

* Junior - věk jezdce v rozpětí 0 - 15 let. Může jet s podvozkem vlastním nebo s podvozkem jiného jezdce, ale celý závod musí odjet s tím, se kterým odstartoval. Junior musí mít vlastní karoserii!
* Veteran - jezdci starší 40-ti let.

2. Závod

2.1. Přihlášení do závodu

Do jednotlivých závodů se jezdci přihlašují samostatně prostřednictvím webového formuláře. Termíny začátku a ukončení příjmu přihlášek jsou uvedeny v propozicích soutěže. Přihlášení do závodu po ukončení příjmu přihlášek je možné pouze za cenu dvojnásobného startovného.

V případě, že se přihlášený jezdec nemůže zúčastnit závodu, musí to oznámit pořadateli e-mailem, nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin před startem závodu. Pokud tak neučiní do startu soutěže, může pořadatel odmítnout přijetí přihlášky v následujících soutěžích. Startovní čísla jsou automaticky přidělována podle konečného umístění v předchozím ročníku šampionátu. Pokud jezdec minulou sezónu nebodoval, bude mu startovní číslo přiděleno pořadatelem podle pořadí přihlášení. Startovní číslo se od začátku do konce sezóny nemění!!!

Startovní číslo se kupuje při prezentaci (50 Kč), při jeho prvním startu v sezóně. V případě poškození nebo zničení si může koupit další sadu (50 Kč).

Pořadatel má právo omezit soutěžní kategorie v daném závodě s ohledem na charakter povrchu a profil tratí RZ. Jedná se především o kategorii 2WD. Pořadatel mí právo omezit použití určitých typů pneumatik pro daný závod nebo naopak definovat, které pneumatiky jsou povolené.

2.2. Průběh závodu

Každý závod se řídí časovým harmonogramem uvedeným v propozicích závodu na webu šampionátu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny času startu závodu. Jezdci jsou povinni dodržet čas pro prezentaci, předat včas vozy do uzavřeného parkoviště (UP) stejně jako čas startu.

2.3. Prezentace a startovné

Závodní den pro jezdce začíná prezentací, kde uhradí startovné, případně startovní čísla. Pokud se jezdec neprezentuje v daném čase, nebude mu umožněn start do závodu. Po ukončení prezentace je uzavřena startovní listina. Startovné se při předčasném ukončení závodu, odstoupení jezdce nebo diskvalifikaci nevrací.

2.4. Shakedown

Po uhrazení startovného může jezdec využít možnosti otestovat svůj vůz a to pouze v prostoru pro to určeném a pořadatelem vyznačeném.

2.5. Uzavřené parkoviště

Parc Ferme (dále jen UP) je uzavřený prostor, do kterého musí jezdec umístit svůj vůz před startem závodu (vůz zůstává v ÚP a až do startu 1. RZ) a bezprostředně po dojetí poslední rychlostní zkoušky nebo v souladu s časovým harmonogramem daného závodu.

2.6. Rozprava

Cca. 15 minut před startem probíhá rozprava, během které jsou jezdci seznámeni s aktuálními informacemi o závodu, jeho průběhu, časovým harmonogramem, charakterem trati apod. Je také sděleno, zda se jedná o párný závod (jezdec s doprovodem). Stanovené dvojice se nesmí svévolně měnit. Je zvolena JURY z řad jezdců.

2.7. Komise JURY

Před začátkem každého závodu je při rozpravě stanovena komise JURY, kterou tvoří 3 vybraní jezdci. Členové JURY budou posuzovat případné prohřešky a přestupky proti pravidlům soutěže, penalizace, diskvalifikace apod. Proti jejich rozhodnutí není odvolání! V případě potřeby mohou být přizváni k doložení skutečnosti i ostatní očití svědkové události. V případě, že důvodem vyšetřování je některý z členů komise, zastupuje ho ředitel aktuálního závodu.

Výsledky z jednání komise JURY jsou oficiálně oznámeny dotčeným jezdcům ihned po uzavření projednávání přestupku nejpozději před startem do další RZ.

2.8. Start závodu a rychlostní zkoušky – RZ

Start závodu je uveden v přihlašovacím formuláři. Závod tvoří předem stanovený počet rychlostních zkoušek – dále jen RZ. Startovní pořadí jezdců a časy startů určuje startovní listina, zveřejněná před startem každé RZ. Každý soutěžící je povinen znát čas svého startu do každé RZ. Počet RZ nelze v průběhu závodu zvýšit, ale lze ho např. z důvodu nepřízně počasí snížit. Aby mohl být závod započítán do celkové klasifikace, musí být odjeto alespoň 50% rychlostních testů.

Aby byl jezdec klasifikován v RZ, musí do ní odstartovat, projet vytyčenou trať dle pravidel, objet všechny body / překážky a projet cílovou časomírou bez pomoci rukou apod. Po dojetí RZ po které není povolen servis je vůz ihned odstaven do UP. V UP není povolen servis!

Pokud v průběhu RZ vozidlo uvízne nebo opustí trať, je soutěžícímu povoleno vlastí rukou vozidlo vrátit na místo opuštění tratě, nebo před neprojetou překážku a to bez penalizace. Pokud během RZ dojde k technické závadě na vozidle, může se jezdec bez cizí pomoci pokusit závadu odstranit (výjimkou jsou Super junioři). Pokud se mu to nepodaří dostává penalizaci viz. Penalizace. Divácká pomoc během RZ není povolena! Diváci nebo ostatní soutěžící nesmí pomáhat s odstraněním problému. Mohou však přinést náhradní díl, nářadí apod.

Soutěžící je po dojezdu do cíle povinen nahlásit časoměřiči číslo vozu, jméno, případné předjetí a všechny penalizace vzniklé během rychlostní zkoušky. Po nahlášení startovního čísla mu bude časoměřičem sdělen jeho čas a průběžné pořadí v RZ.

2.9. Testování v průběhu závodu

Během celého závodu je zakázáno testování soutěžních vozů. Pokud je to nutné, musí jezdec požádat o svolení člena JURY! Testováním se rozumí jízda modelu.

2.10. Konec závodu

Po dojetí poslední RZ musí všechny vozy po projetí časomírou dojet po vlastní ose do UP. Závod končí dojezdem posledního jezdce ze startovní listiny v poslední rychlostní zkoušce a přejezdem po vlastní ose do UP. Vozy zůstávají v UP až do závěrečného vyhlašování.

Aby byl jezdec klasifikován v daném závodě, musí být fyzicky přítomen vyhlašování a při výzvě pořadatele umístit vůz na rampu (vyjímku může udělit JURY).

3. Bodování a celková klasifikace

V každém závodě jsou bodováni jednotlivci v celkovém pořadí, historici, věkové kategorie a týmy.

Bodování je shodné pro všechny kategorie. Výjimkou jsou týmy, kde jsou před závodem nominováni dva jezdci, kteří bodují za tým. Pokud ne, body bere oficiální týmová jednička a dvojka. Výsledný bodový zisk teamu je dán součtem teamových bodů obou jezdců.

V případě rovnosti celkového času v cíli soutěže, rozhoduje o lepší pozici větší počet vyhraných RZ, dále pak druhých míst, třetích atd., dosažených v RZ.

1. místo - 50b
2. místo - 46b
3. místo - 44b
4. místo - 42b
5. místo - 41b
...
43. místo - 3b
44. místo - 2b
45. místo - 1b

V celkovém hodnocení šampionátu se sčítají body z jednotlivých soutěží. Na konci sezóny se odmaže nejhorší výsledek (Případně jedna absence. Týká se všech oficiálně vypsaných kategorií. Pokud není předem určeno jinak.). V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyhraných soutěží, dále potom počet dosažených druhých míst, třetích atd.

V případě rovnosti bodů v průběhu šampionátu se jezdci budou dělit o společné místo. V případě shody na konci šampionátu na prvních třech místech bude brán v potaz počet vyhraných RZ, případně druhých míst v RZ, třetích míst apod.

4. Penalizace

V případě nedodržení pravidel nebo jejich porušení jsou udělovány penalizace nebo diskvalifikace:

* VP - přidělení dvojnásobku času vítěze dané RZ v případě nedokončení RZ. Maximální počet VP v jednom závodu je 2, poté následují Super VP viz. níže.
* Super VP – přidělení trojnásobku času vítěze dané RZ. Super VP je přiděleno každému jezdci, který byl již v daném závodě 2x penalizován klasickým VP.
* každý úmyslný dotyk modelu s nohou pilota 5 vteřin
* kontakt s časomírou 10 vteřin
* neumožnění předjetí jezdcem startující za mnou - 30 vteřin
* neobjetí vytyčené překážky – zkrácení tratě – 30 vteřin za každý neobjetý bod
* předčasný start – 10 vteřin (během zvukového odpočtu posledních 5 vteřin)
* úmyslný předčasný start - diskvalifikace
* neodstartování do rychlostní zkoušky v čase daném rozpisem - jezdec může do RZ odstartovat max. do 30 vteřin od času daného rozpisem (hlídá startovní brána). Pokud odstartuje a bude pokračovat v RZ po tomto čase bude penalizován přidělením VP
* Diskvalifikace je nejtěžším trestem v závodu. Uděluje se za závažné porušení pravidel v průběhu závodu.
* nedodržení pravidel, odmítnutí pokynů ředitele / pořadatele / JURY apod.
* úmyslný předčasný start nebo zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa chyby
* neuvedení vozu do technické způsobilosti po napomenutí
* nesportovní chování nebo jiný prohřešek v rozporu s Fair-Play. Opakované porušování pravidel.

5. Technická část

Šampionát Rally Brno je striktně orientován na bateriově poháněné, rádiem řízené modely skutečných rally vozů, které byly homologovány pro rally.

5.1. Specifikace modelu soutěžícího

* Model musí být v měřítku 1:10
* Karoserie musí být modelem reálného soutěžního vozidla rally. Pokud se nejedná o běžnou karoserii, je jezdec povinen doložit, že se jedná o rally karoserii – fotografie, informace kdy vůz startoval apod. Musí tak učinit nejpozději do termínu řádného přihlášení před startem závodu, aby bylo možné tuto informaci ověřit.
* Karoserie musí / může mít křídlo, ale pouze takové, které se používá na rally. Zakázané jsou okruhová křídla atd. * Design vozu jezdce startujícího v šampionátu se nesmí shodovat s barevným provedením některého z registrovaných týmů. V opačném případě bude jeho karoserie před startem do soutěže označena černým nebo bílým křížem na střeše vozu.
* Maximální povolená šířka podvozku v jeho celé délce, včetně karoserie je 200mm (bez zrcátek)
* Pohon elektromotor
* Baterie NiCd, NiMh, LiPo, LiFe. Doporučuje se používání tzv. Hard Case (baterie v pevném obalu) a nabíjení v bezpečnostních nehořlavých obalech - LipoSafeBag!
* Pneumatiky max. šířka 28mm, max. průměr 74mm. Povolené jsou pouze komerčně dostupné pneumatiky. Povolena je úprava pneumatik prořezáním apod. Úprava je však zcela zakázána v kategorii Historik a Pirelli, kde jsou povoleny jen pneumatiky typu Pirelli od HPI, bez úprav.
* Jediná povolená barva pneumatik je černá, bez výjímky. * Použití hřebů je zakázáno
* Řízena může být pouze přední náprava
* Pohon jedné, nebo obou náprav. V případě bodování v kategorii dvoukolek (2WD) je nutný pohon nápravy dle skutečné předlohy vozu.
V případě, že model nesplňuje výše uvedené parametry, nebude připuštěn na start.

5.2. Technická kontrola soutěžního vozu

Jezdec v přihlášce potvrzuje, že jeho vůz splňuje technicky způsobilý v souladu s pravidly šampionátu Rally Brno. Pokud je před startem, v průběhu nebo i po skončení závodu zjištěn rozpor, bude vůz přezkoumán a JURY rozhodne o časové penalizaci a v případě zásadního pochybení, bude jezdec vyloučen ze závodu úplně. Protest může podat jezdec, divák, pořadatel, …

Rozporem se myslí i nesprávné rozmístění startovních čísel na karoserii podle vzorové předlohy. Na karoserii nesmí být žádná jiná startovní čísla. Karoserie nesmí být zásadně poškozená a musí splňovat základní podmínky modelovosti.

6. Závěrečná ustanovení

Soutěžící se účastní závodu na vlastní riziko. Zaplacením startovného soutěžící souhlasí s oficiálními pravidly.

Porušením těchto pravidel během soutěže se soutěžící vystavuje riziku diskvalifikace.